<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735265420271308&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Every ride is an Experience

ค่าใช้จ่ายที่คุณควรจะรู้ เมื่อเปลี่ยนสัญญารถ

สำหรับใครที่กำลังหาซื้อรถต่อจากเพื่อน หรือ หาในกลุ่มที่ลงขายรถมือ2 กันนั้น ก่อนอื่นเลยในการขายดาวน์เปลี่ยนสัญญารถที่ลูกค้าจะซื้อต่อและเปลี่ยนสัญญาได้นั้น ต่อเมื่อรถคันดังกล่าวต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี ถึงจะทำการเปลี่ยนสัญญาได้ งั้นตามมาดูกันว่าขั้นตอนการเปลี่ยนสัญญามีค่าใช้จ่ายอะไรระหว่างนั้นบ้าง ?

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเปลี่ยนสัญญา

  • ค่าเปลี่ยนสัญญา หรือ ค่าทำเองการเปลี่ยนชื่อบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการประมาณ 2,000-3,000 บาท ในการทำเอกสารของไฟแนนซ์ 

changing-promise

 

  • ชำระค่างวดล่วงหน้า หลังจากการทำเรื่องเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อเสร็จแล้วหากได้รับการอนุมัติจากสินเชื่อนั้นๆ แล้วลูกค้าต้องชำระค่างวดล่วงหน้า 2 เดือน

changing-ideas-money_1133-107

 

  • ค่าประกันภัย จากเราเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อจากอีกคนมาเป็นอีกคน ประกันภัยที่คุ้มครองคนเก่านั้นจะสิ้นสุดลงทันที หากเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองใหม่ ดังนั้นผู้ครอบครองคนใหม่จะต้องซื้อประกันภัยใหม่ด้วยราคาประกันภัยก็ขึ้นอยู่ รถแต่ละรุ่น เริ่มต้น 15,000 บาทขึ้นไป แต่ที่แน่ๆ (บังคับทำทุกคัน)

changing--insurance-

 

  • นอกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว ก็มาถึงตอนรับรถมาใช้ต่อ บางท่านอาจจะนำเข้าศูนย์เพื่อเช็คสภาพรถ หรือ นำมาถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อพร้อมใช้งาน ค่าใช่จ่ายก็อยู่ราวๆ 1,000 –2,000 บาท

รูปภาพบทความ-PDI-01-คืออะไรและทำไมต้องให้ความสำคัญ

 

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปลี่ยนสัญญารถมือ 2 ต่อจากคนอื่น ค่าใช้จ่ายราวๆ เริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 - 50,000 บาท ต่อคัน รถมือ 1 บางคันใช้เงินออกรถ หลักร้อยหลักพันถึงหลักหมื่น เท่านั้น ซึ่งใครว่าออกรถมือ1 ใช้เงินเยอะ จริงๆ แล้วไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะ เพราะเปลี่ยนสัญญามาค่าใช้จ่ายก็เยอะพอควรเหมือนกันนะคะ  

มาดูราคา โปรโมชั่น ส่วนลดของรถมือ1 กันดีกว่าค่ะ คลิก👉 รวมตารางการผ่อน ดาวน์ โปรโมชั่นและส่วนลด

New call-to-action 

content writer